Heeft u een vraag?

Stel hem hier

Kunnen wij u helpen?

Wij zijn bereikbaar via:

  • 0180 - 631 866
  • info@veermanadviseurs.nl
  • 0180 - 633 178
Wilt u liever dat wij bellen?

Of stel hieronder uw vraag:

Risicomanagement 

Kansen pakken zonder hindernissen

Ondernemen gaat over het pakken van kansen. Allerlei obstakels kunnen dit echter in de weg staan. Als gevolg hiervan is het mogelijk dat de bedrijfscontinuïteit in gevaar komt. Risicomanagement helpt u om bewust om te gaan met hindernissen.

Als ondernemer heeft u natuurlijk doelstellingen. U droomt misschien van een doorbraak op een nieuwe markt of  een mooie omzet. Of u wilt ervoor zorgen dat u op een later moment een appeltje voor de dorst hebt. Dan denkt u wellicht liever aan het pakken van kansen dan aan de hindernissen op uw pad.

Toch moet u rekening houden met obstakels. Kansen en risico’s zijn namelijk twee zijden van dezelfde medaille. Het probleem is echter dat veel ondernemers niet weten welke risico’s zij lopen. Hierdoor is het mogelijk dat bij tegenslag de toekomst van hun bedrijf in gevaar komt.

Wat zijn risico’s?

Risico’s zijn bijvoorbeeld de zaken waar u ’s nachts wakker van ligt, zoals een inbraak of een brand in uw bedrijfspand. Daarnaast zijn er andere risico’s, zoals wettelijke verplichtingen waaraan uw bedrijf moet voldoen. Als u daar in uw bedrijfsvoering geen rekening mee houdt, kan dit flink in de papieren lopen.

Gelukkig kan iedere ondernemer zich op veel risico’s voorbereiden. Soms lukt dat zelfs met simpele maatregelen. Risico’s worden echter steeds complexer en de wet- en regelgeving verandert sneller dan u kunt bijhouden. Dat maakt het steeds lastiger om alle risico’s goed te managen.

Wat is risicomanagement?

Risicomanagement geeft inzicht in de hindernissen die uw doelstellingen in de weg kunnen staan. Dat gebeurt met een risicoscan die een helder beeld geeft van de belangrijkste risico’s. Bijvoorbeeld op het gebied van bedrijfsactiviteiten, veiligheid, personeel en milieu.

Een risicoscan doet u samen met een Erkend MKB-adviseur. Dat is een expert die gespecialiseerd is in risicomanagement. Hij legt uw bedrijf onder de loep en stelt naar aanleiding daarvan een gedetailleerd rapport op. Vervolgens kunt u zelf beslissen welke risico’s u wilt voorkomen, beperken, nemen óf verzekeren.

Wat levert dit op?

Risicomanagement draagt op verschillende manieren bij aan de doelstellingen van uw bedrijf. Deze bijdrage is overigens niet altijd te vertalen in harde euro’s. Het is namelijk onzeker of u te maken krijgt met bepaalde risico’s. Maar als die zich voordoen, kan de schade vaak wel flink oplopen.

Denk bijvoorbeeld aan een ondernemer die een kookwinkel runt, en voortaan ook kookworkshops geeft. Als een deelnemer zich tijdens zo’n workshop brandwonden oploopt, bestaat de kans dat deze hem aansprakelijk stelt. Het is niet zeker of zo’n ongeluk zich zal voordoen, maar de financiële gevolgen voor de ondernemer kunnen groot zijn. Daarom is het belangrijk om daar van te voren goed over na te denken. Dit draagt bij aan de bedrijfscontinuïteit!

Voorbeelden Hieronder leest u een aantal voorbeelden van doelstellingen bij risicomanagement.

  • Bedrijfscontinuïteit: Bij bedrijfscontinuïteit gaat het om de ononderbroken voortgang van uw bedrijfsactiviteiten. Na een brand wilt u bijvoorbeeld dat uw bedrijf zo snel mogelijk weer op volle kracht kan draaien, zodat uw klanten hier zo min mogelijk last van hebben. En dat ze niet naar de concurrent gaan.
  • Financiering: Bij het verstrekken van financiering kijken banken en andere financiële instellingen naar risico’s. Als u hier op de juiste manier mee omgaat, komen zij sneller over brug. Ook is mogelijk dat u profiteert van een lagere rente of andere gunstige voorwaarden.
  • Kwaliteit: Klanten stellen steeds hogere eisen aan hun leveranciers. Met risicomanagement borgt u de kwaliteit van uw producten of diensten. U verkleint hiermee onder meer de kans op fouten. Daardoor raakt u minder snel klanten kwijt.
  • Reputatie: Door toegenomen transparantie speelt de (online) reputatie van bedrijven een steeds belangrijkere rol. Door in uw bedrijf zo min mogelijk steken te laten vallen, draagt u bij aan een goede naam. Risicomanagement is daarvoor onontbeerlijk.
  • Risicokosten: Dit houdt in dat u kosten door risico’s probeert te beheersen. Zo kan uit een risicoscan blijken dat het verstandig is om uw aansprakelijkheid te beperken via uw algemene voorwaarden of een verzekering af te sluiten. Daarmee voorkomt u dat schadeclaims een aanslag doen op uw bedrijfskapitaal.
  • Veiligheid: Het is belangrijk dat uw bedrijfsactiviteiten zo min mogelijk risico’s opleveren voor uzelf en anderen. Dat zorgt binnen en buiten uw bedrijf voor een optimale veiligheid. Het is daarvoor noodzakelijk om de belangrijkste risico’s in kaart te brengen en te managen.
  • Verzekeringen: Een Erkend MKB-adviseur kan bij het afsluiten van verzekeringen betere voorwaarden bieden aan ondernemers die hun risico’s in kaart hebben gebracht. Dan gaat het onder meer om maatwerk en een andere prijsstelling. Ook denkt hij mee over preventie(middelen).